Aanmeldformulier symposium
Dinsdag 3 november 2015
Willem Burger Kwartier, Concert- en Congresgebouw de Doelen, Rotterdam
Door het inschrijfformulier in te vullen schijft u zich in als deelnemer en verklaart u de bijdrage te zullen voldoen.
De kosten per deelnemer bedragen € 115,- voor leden en € 130 voor niet-leden.

Per deelnemer graag één formulier invullen. 
Aanmelden
 
Geslacht:


 
Bent u lid van de VOVZ? *

     
 
Voorletters: *

 
Achternaam: *

 
Adres: *

 
Postcode: *

 
Woonplaats: *

 
Telefoonnummer:

 
Ziekenhuis of zorginstelling:

 
Functie:

 
Relatienummer beroepsvereniging V&V en Kabiz:

 
Opmerkingen:

Uw aanmelding wordt verwerkt.
Noteert u de betalingsgegevens of print deze pagina.

Betaling
De registratiekosten kunt u overmaken op rekeningnummer IBAN NL 11 INGB 0000 1167 07 t.n.v. VOVZ symposium, Hoofddorp o.v.v. uw naam en postcode. BIC INGBNL2A.
De kosten per deelnemer bedragen € 115,- voor leden en € 130 voor niet-leden.

Annulering
Bij tijdige annulering ontvangt u het betaalde bedrag retour. Na 25 oktober kunnen we helaas geen geld meer terugstorten in geval van annulering.

Bevestiging
Indien u dit bericht leest is uw aanmelding correct door ons ontvangen. U ontvangt ca. twee weken voor het symposium een bevestiging nadat uw betaling is ontvangen.
Powered by Typeform
Powered by Typeform